Small Straight Raspa - Küçük Düz Törpü| Tastan Cakir Nasal Saw Set

7MM RASPA
TAŞTAN REVİZYON TÖRPÜ 7MM GİT-GEL

Aletin sapının şekli ve üzerindeki kıvrımlar kullanırken aletin işlev gören uç kısmının tamamen kontrolde olmasını sağlar. Konkav nazal kemiklerin düzleştirilmesinde küçük kemik çıkıntıların ve osteotomi sonrası oluşan düzensizliklerin törpülenmesinde kullanılabilir.

The shape of the tool handle and the curves on it make sure that the end of the tool is fully controlled when using it. It can be used for the flattening of concave nasal bones and for the rasping of small bone protrusions and irregularities after osteotomy.


HOW TO USE SMALL STRAIGHT RASPA
TAŞTAN REVİZYON TÖRPÜ 7MM GİT-GEL NASIL KULLANILIR?

Eğri burunlarda, konveksite gibi yan duvar kemik sorunlarında, revizyon ameliyatlar zamanı kemik iskeletde görülen düzensizlikleri çözmek için, hump rezeksiyonu ve osteotomi sonrası oluşan kemik basamakların yumuşak geçişini sağlamak için başarıyla kullanılabilir. Kolay kullanımı ve kontrol edilebilir olması için törpünün sapı ile kemiğe temas eden yüzey arasında mükemmel bir uyum sağlanmıştır.

 
 

Other Tastan Cakir Nasal Micro Saw Products
Diğer Taştan Çakır Burun Estetiği Mikro Testere Ürünleri